communication works
cw

Samhällsdialog

Digitaliseringen har satt en ny standard för samspelet mellan samhälle och företag: Medborgare och kunder vill aktivt delta i beslutsprocesser – och tack vare internet och egna kommunikationskanaler har de också möjlighet att göra det. Senast när företag och politiker utsätts för en kraftfull kampanj eller shitstorm, får de känna det. Den dåliga nyheten: I denna förändrade verklighet ger corporate-bullshit-kommunikation, whitewashing och hemliga affärer inte någon hållbar framgång. Den goda nyheten: Det finns andra sätt att göra det. Den som vågar delta i en öppen dialog och bjuder kunder, medborgare och samhället in till delaktighet vinner legitimitet och ett större handlingsutrymme.
Digitaliseringen har satt en ny standard för samspelet mellan samhälle och företag: Medborgare och kunder vill aktivt delta i beslutsprocesser – och tack vare internet och egna kommunikationskanaler har de också möjlighet att göra det. Senast när företag och politiker utsätts för en kraftfull kampanj eller shitstorm, får de känna det. Den dåliga nyheten: I denna förändrade verklighet ger corporate-bullshit-kommunikation, whitewashing och hemliga affärer inte någon hållbar framgång. Den goda nyheten: Det finns andra sätt att göra det. Den som vågar delta i en öppen dialog och bjuder kunder, medborgare och samhället in till delaktighet vinner legitimitet och ett större handlingsutrymme.

Först de dåliga nyheterna: manipulation, white washing och hemliga avtal leder inte längre till hållbar och långsiktig framgång. Den goda nyheten: det finns andra sätt att göra det. Öppen dialog och deltagande hjälper företag att få ny legitimitet och fler alternativ för sin strategi.

 

“Community Scouting” – eller hur man inte ertappas med byxorna nere

Företag som dominerar sina marknader såväl som högt specialiserade organisationer är både starka och svaga av samma skäl: Deras egna experter är ledande inom sitt område. Det är så det ska vara. Men det gör det också svårt för dem att ändra perspektiv och förstå andras synpunkter när de andra inte håller med en eller inte respekterar ens expertis.

Communication Works stöder organisationer i att integrera outside-in-perspetivet i sitt strategiska arbete för att hantera konflikter och oro innan de blir verklighet.

Med “Community Scouting” har vi utvecklat ett specialverktyg som gör det möjligt för organisationer att testa sina åtgärds- och kommunikationsmöjligheter. Tillsammans med dina experter utvecklar vi scenarier som vi sedan undersöker med ett representativt urval av samhället för att ta reda på i vilken utsträckning dessa accepteras av allmänheten.

Fler alternativ, mindre motstånd

Som ett resultat får din organisation en bättre och mer omfattande förståelse för hur allmänheten och olika intressegrupper kommer att reagera på dina möjliga beteenden eller meddelanden (verklighetskontroll). Detta gör att du kan förbättra kvalitén på din dialog med olika intressegrupper, inkludera och använda dem som community när du utformar din strategi och förbättra effekten av din kommunikation genom att göra den mer relevant.

Under hela processen hjälper Communication Works dig att ta hänsyn till sådana yttre perspektiv som är nyckeln till ett framgångsrikt projekt, men som lätt förbises eller missförstås. Vi skapar en virtuell verklighet som gör det möjligt för dig att realistiskt bedöma risker och möjligheter. Konsekvensen är en ökad gemensam grund mellan dig och dina intressenter, större legitimitet och acceptans för dina projekt.

På den grunden når dialogen mellan din organisation och allmänheten nya nivåer av kvalitet – för allas skull.