communication works
cw

What we do

Kommunikation har blivit mer komplex. I det globala informationssamhället kämpar vi alla för uppmärksamhet – vi gör det samtidigt och vi gör det i alla kanaler. Vårt rykte – det vill säga vad andra tycker om oss – avgör hur mycket acceptans och stöd vi kan få av världen omkring oss. I denna miljö räcker de traditionella instrumenten för kommunikationshantering inte längre.

 Kommunikation har blivit mer komplex. I det globala informationssamhället kämpar vi alla för uppmärksamhet – vi gör det samtidigt och vi gör det i alla kanaler. Vårt rykte – det vill säga vad andra tycker om oss – avgör hur mycket acceptans och stöd vi kan få av världen omkring oss. I denna miljö räcker de traditionella instrumenten för kommunikationshantering inte längre.

 

Communication Works använder en ny metod för integrerad kommunikation och hjälper företag och andra organisationer i deras dialog med allmänheten. Baslinjen: Kommunikation fungerar bara om vi börjar från publikens perspektiv och respekterar de andras intressen lika mycket som våra egna. Det första steget är att vi lär oss lyssna.

 

“Bra musik är resultatet av koncentrerat lyssnande. Harmoni kan bara existera genom att lyssna, varje part öppnar sina öron mot den andres berättelse eller perspektiv.”
(Daniel Barenboim, pianist och dirigent)

 

Digitalisering har förändrat spelreglerna mellan organisationer och allmänheten på ett radikalt sätt. Transparens och deltagande är de nya kraven. De som tidigare kallades ”målgrupp” eller ”publik” begär äkta insyn och de vill vara med och påverka.

Svårt? Det kan du ge dig på! – Och det är precis vad Communikation Works finns för: Att få din röst att höras i de mångas konsert, för att undvika dissonanta toner – och för att skapa bra musik.

Vi älskar svåra ämnen

  • Rådgivning: Vid svåra beslut eller viktiga förändringar identifierar vi kommunikativa risker och möjligheter och faktorer i allmänhetens syn för att hantera eventuella hinder (Engaging Society)
  • Tjänster: Från pressarbete och politisk kommunikation (Media & Public Relations) till kriskommunikation, moderering av workshops eller evenemang och interimsmanagement (Communication Services)
  • Coaching – vi hjälper kommunikationschefer och deras team att utveckla sina färdigheter och leva upp till det digitala samhällets krav (Communication Coaching)