communication works
cw

Media & Politik

Traditionella medier har förändrats radikalt. Internet och sociala medier utmanar journalistens roll som “gatekeeper” med sitt traditionella monopol att välja och redigera information. Faktum är att den inte existerar längre. Vad betyder detta för din organisations eller ditt företags arbete med media och politik?
Traditionella medier har förändrats radikalt. Internet och sociala medier utmanar journalistens roll som “gatekeeper” med sitt traditionella monopol att välja och redigera information. Faktum är att den inte existerar längre. Vad betyder detta för din organisations eller ditt företags arbete med media och politik?

Beslutsprocess för hur policies för samhällets funktioner upprättas följer idag helt andra villkor än för bara några år sedan. Politiker är under konstant observation och behöver motivera sina handlingar varje gång, samtidigt som lobbyism ses alltmer kritiskt. Hur kommunicerar man med den politiska världen i en sådan miljö?

Communication Works ger stöd i att kommunicera med journalister och politiker och att utveckla egna strategier för att få din röst att höras i media.

 

Fråga inte vad din ledamot kan göra för dig … (Fritt efter John F. Kennedy, USA-president 1961-1963)

 

Journalister och politiker spelar en avgörande roll i PR i nästan alla organisationer. I de flesta fall vet vi vad vi förväntar oss av media och politik. Men: Vet vi vad de förväntar sig av oss? Att kunna veta detta är avgörande för alla som vill få politikernas och journalisternas uppmärksamhet.

Communication Works ger råd till organisationer och kommunikationsteam om hur man skräddarsyr sin verksamhet till journalisters behov och att förstå de politiska partnernas intressen som en förutsättning för att man ska kunna nå sina egna mål.

Vi kan också ta över det operativa arbetet för speciella projekt. Vi övervakar och hanterar relevanta frågor för dig på den europeiska scenen. Eller vi utvecklar skräddarsydda strategier för att förhålla sig till medier och politik tillsammans med ditt eget team.

 

Ska vi twittra? Och i så fall vad?

Men du bör inte lita bara på mellanhänder som journalister och politiker för att komma i kontakt med allmänheten. Snarare se till att det finns en direktlinje också. Internet och digitaliseringen gör att organisationer blir egna förlagshus som publicerar innehåll samtidigt som de delas i sociala medier.

Communication Works stöder mediestrategin och identifierar de rätta kanalerna: När är det meningsfullt att ha en Facebook-sida, ett Twitter-konto eller en YouTube-kanal? Och hur skiljer sig olika typer av innehåll och arbetssätt mellan internet, intranät eller t ex ett pressmeddelande?

Vi gör precis vad och så mycket som du behöver: Vi ger råd för din kanalstrategi, utvecklar din webbsida och skapar din profil och närvaro på sociala plattformar. Och vi formulerar ditt innehåll så att det blir relevant och delbart. Eller vi kör dina sociala medier när större händelser kräver en ökad närvaro och snabba dialoger med din omvärld.